Welkom by ons webblad.

Geagte Ouers/Voogde

As gevolg van die huidige ekonomiese klimaat waarin almal van ons die stygende pryse en gepaardgaande hoër inflasie beleef, kry alle skole finansieel… Lees meer

Geagte Ouers/Voogde

Baie dankie vir u lojaliteit, ondersteuning en betrokkenheid by ons skool en al die aktiwiteite wat reeds afgehandel is.

HIERMEE DAN ENKELE SAKE… Lees meer

Geagte Ouers/ Voogde

 

Hiermee die volgende vir u aandag.

 

  1. TOETSREEKS

 

Baie dankie aan u as ouers/voogde vir u samewerking en ondersteuning gedurende… Lees meer

Geagte Ouers/Voogde

 

Hiermee enkele sake vir u aandag:

 

  1. VERLOF GEDURENDE SKOOLTYD

 

Volgens die Suid-Afrikaanse Skolewet mag geen leerder die skoolterrein verlaat, tensy… Lees meer

Geagte Ouers/Voogde

 

Hiermee die volgende vir u aandag.

 

1.         SKOOLGELDKORTING

 

Graag herinner ek… Lees meer

Voledige Jaarprogram kan hier af gelaai word.

PDF-Reader

Borge: